« Back to Blog

Monica Iversen

Monica Iversen

Det som slo meg mest var de tette båndene, kameratskapet med TRiben. Aldri før har jeg møtt et slikt samhold som kommer til å gi  livsvarige bånd. Vi lo sammen, vi gråt sammen, vi hjalp hverandre med vår felles fortid med hendelser som har skjedd i utenlandsoppdrag i krigssoner, vi bygde hverandre opp, vi lærte nye skills, vi ble brødre og søstre, alle ble inkludert.

Skriv et svar