« Back to Blog

Team Rubicon Norge skal skifte navn

Dette har skjedd så langt:

Behovet for navneendring

På vei inn i sommerferie for mange, vil vi gi en kort statusoppdatering fra det viktige arbeidet med å rebrande organisasjonen vår. Etter rebranding hos våre venner i UK og Australia i fjor, samt at Team Rubicon Global ble lagt ned tidligere i år, kjenner de aller fleste til behovet for en navneendring også her i Norge. Selv om navnendring og skifte av logo så klart er en stor endring, er dette en udramatisk endring. Vi vil fortsatt ha den samme organisasjons-sjela! Vi vil bære historien vår som TR-NOR med stolthet og vi vil så klart fortsette å samarbeide med de andre organisasjonene i nettverket om humanitær innsats i katastrofer.

I møte 15. juni besluttet styret å nedsette en rebranding-gruppe med god representasjon fra frivillige. Styret ønsker en åpen og effektiv prosess. Mandatet og ambisjonen for arbeidsgruppa er å ha en innstilling til nytt navn klart i slutten av august, og vi håper at alle i organisasjonen benytter sjansen til å komme med navneforslag og innspill til rebrandingsarbeidet!

Digital workshop (mai-august)

Via nyhetsbrev og Facebook er alle i TR-NOR invitert til å komme med forslag til NYTT NAVN på organisasjonen vår, samt andre innspill du tenker er viktig i rebrandingen. Mange forslag og innspill har allerede kommet inn, men arbeidsgruppa for rebranding tar gjerne imot flere. «Den viktigste veien til én god ide, er mange ideer!»

Så bruk litt tid i sommer på å sende inn dine forslag til:

NYTT NAVN
Fargevalg (på t-skjorter/logo/annet)
Logo/visuelle effekter
Andre ting du tenker er viktig for rebranding av organisasjonen vår.

FRIST: Søndag 1. august

SEND INNSPILL heidi@teamrubiconnor.no

P.S.: Alle som sender inn forslag/innspill, er med i trekningen av en ‘TR-NOR forundringspakke’ – special addition⭐️

Oppstartsmøte arbeidsgruppa for rebranding

Onsdag 23. juni hadde arbeidsgruppa sitt første møte. Arbeidsgruppa gikk gjennom mandat, prosess og tidsplan for arbeidet. Samlet sett har gruppa mye relevant kompetanse og et stort engasjement for dette viktige arbeidet for organisasjonen.

Litt om prosessen videre:

Umiddelbart etter fristen, vil en samlet liste over alle forslag og innspill bli oversendt arbeidsgruppa. Her kommer det ikke fram hvem som er forslagsstiller, arbeidsgruppa vil altså kun forholde seg til forslag/innspill – og begrunnelsen som er gitt.

Ut fra denne langlisten, skal det så arbeides fram en ‘short-list’. Deretter vil vi gjennomføre ulike testinger av navneforslagene. Shortlisten vil testes både på frivillige og andre utenfor organisasjonen. I denne fasen vil vi også få bistand fra profesjonelle som stiller opp probono på dette.

I siste instans vil arbeidsgruppa legge fram en innstilling til styret, for beslutning på styremøte 31. august.

Oppfordring fra arbeidsgruppa:

Dette er spennende og viktige tider! Vi i arbeidsgruppa gleder oss til å jobbe med alle forslagene og innspillene som kommer inn. Oppfordrer alle til å bruke sommeren på å tenke gjennom hva som er genuint/viktig/inspirerende/verdifullt/tydelig i og for vår organisasjon! Og deretter hva som kan være NAVNET som vi skal bære med stolthet videre framover. Alle navneforslag og andre innspill mottas med stor takk!

Med nytt navn, så følger også ny logo og visuell profil m.m. Når vår nye generalsekretær Heidi er på plass i august, vil hun og resten av staben ta fatt på dette arbeidet. Hvis du har innspill til folk/byråer som kunne tenkes å hjelpe oss med dette probono/lavkost – så kom gjerne med tips allerede nå på e-post til: heidi@teamrubiconnor.no, så følger hun opp dette i august.

Ønsker dere alle en riktig så god sommer!

Beste hilsen
Arbeidsgruppa for Rebranding
Anne Lise (styret), Jorunn (region V), Steve (region IV), Mia (region II), Jonas (samarbeidspartner WAID/frivillig TR-NOR)

Skriv et svar