« Back to Blog

Team Rubicon Norge deltok på JEM 2018

Team Rubicon Norge deltok på JEM 2018

I dag lørdag den 12 mai, ble det arrangert en Joint Emergency Medicine øvelse i Oslo. Vår Launch Manager Frank Sandbye-Ruud deltok som observatør.

Frank forteller: Dette var en viktig øvelse arrangert av Storbyuniversitetets Studentforening for Akuttmedisin. Deltagere var studenter fra sykepleier, medisin og paramedic studiet. Øvelsen var basert på case oppgaver, hvor markører spilte pasienter, og vi kunne følge pasienten fra første kontakt med innsatspersonell, til behandling på akuttmottak, observasjonsjpost og videre i systemet.

Studentene ble raskt samkjørte og ganske kompliserte scenarier ble løst veldig bra. Jeg fikk fortalt litt om hva Team Rubicon er, og vi har allerede fått de første innmeldingene. For Team Rubicon Norge er denne kontakten særdeles viktig. Vi skal pleie god omgang med spesialmiljøer i Norge. Dette gjelder spesielt nå fremover hvor vi er i ferd med å bygge opp fagmiljø sanitet. En stor takk til Storbyuniversitetets Studentforening for Akuttmedisin som ga oss denne muligheten.

Denne bildekrusellen krever javaskript.

Skriv et svar