Historien Om Team Rubicon

Den globale historien til Team Rubicon
I januar 2010, rammet et jordskjelv med 7,3 på Richter’s skala Haiti. De første rapportene om de enorme skadene gjorde at en gruppe med militære veteraner samlet seg til et team og deployerte til Port-au-Prince for å støtte nødhjelpsarbeidet.

På Haiti ble det klart at militære veteraner er svært egnet og forberedt til å kunne gi umiddelbar nødhjelp, i en periode etter en katastrofe før de store nødhjelpsorganisasjonene kommer på plass.

TEAM RUBICON BLE SKAPT UNDER DETTE OPPDRAGET

TEAM RUBICON HAR
STARTET EN BEVEGELSE

Team Rubicon rekrutterer, trener, utstyrer, organiserer og deployerer veteraner for å støtte i nødhjelpsarbeid over hele verden. Dette er vår måte å bygge en bro mellom veteraner som kommer hjem etter tjenesten og deres hjemkommuner. Vi viser på en svært synlig måte, at veteraner besitter ferdigheter og ressurser som kan brukes.

TEAM RUBICON PÅVIRKER
 VETERANER GLOBALT

Følelsen av hensikt og mening. Team Rubicon tilbyr en unik mulighet til å være en del av humanitært arbeid, ved å gi et felles mål, oppdrag og en intensitet som minner om militærtjenesten.
Del av et fellesskap. Den team baserte modellen gir veteraner muligheten til å være en del av et større fellesskap med et forent mål. Dette gir for veteraner en kjent følelse av tilhørighet og kameratskap.
En følelse av identitet. Veteraner får en styrket selvfølelse ved å stolt identifisere seg med Team Rubicon gjennom meningsfullt nødhjelpsarbeide de bidrar til i de rammede områdene.

TEAM RUBICON
PÅVIRKER SAMFUNNET

Team Rubicon har deltatt på over 225 operasjoner etter katastrofer. Katastrofene har vært alt fra enorme jordskjelv, orkaner, tornadoer til ekstrem flom.

Over 70000 frivillige er klare til å delta på operasjoner.

Over 10000 veteraner har deployert til over 25 land, med en responstid på 24 timer eller mindre.

Titusenvis av liv har blitt påvirket i samfunn verden over.

Historien til Team Rubicon Norge.

Den 29 oktober 2012, traff orkanen Sandy østkysten av USA, og gjorde store ødeleggelser i deler av New Jersey og New York. Team Rubicon USA hadde forberedt innsatsen før Sandy traff fastlandet. To dager etter at stormen hadde passert, startet Team Rubicon med å lage en oversikt over skadene og gi assistanse til de rammede. Blant de som deployerte var det seks norske veteraner som hadde tjenestegjort i Afghanistan. Når Sandy smalt inn i østkysten, var nordmennene raske til å melde seg som frivillige og reise over til USA.
Siden 2012 har nordmenn støttet Team Rubicon USA og UK på flere operasjoner over hele USA og Haiti. I februar 2017 startet Team Rubicon Norge prosessen med å bli sertifisert. Siden den starten har nordmennene vist sin lidenskap for Team Rubicon og ble offisielt lisensert når det første styremøtet ble avholdt den 10 januar 2018.

KATASTROFER ER VÅR VIRKSOMHET. VETERANER ER VÅR LIDENSKAP

BLI MED PÅ TEAMET I DAG!