Frank Sandbye-Ruud

Operativ Sjef Team Rubicon Norge. 20 år i Heimevernet, som instruktør, objekt- tropps- og områdesjef. 6 år i Forsvaret (INF/HV-02/TMBN/HSTY) hvorav 2,4 år i internasjonal tjeneste. UNPROFOR/UNIFIL/KFOR/ISAF. Fysisk skadet i Afghanistan 2005. Godkjent reiseleder og guide for Hvite Busser. Foredragsholder. Fire operasjoner med Team Rubicon, USA og Haiti. OP Geaux Big, OP Trogon, OP Who Dat, OP Strike It Rich. Launch Manager Team Rubicon Norge.

Skriv et svar