Tor Rune Raabye

Over 35 år med lederskaps- og styringserfaring. Utdannet ved Hærens Krigsskole og Forsvarets høyskole stabsskole. Mastergrad i strategi fra United States Marine Corps University, USA, NATO’s høyeste lederutdanning ved NATO Defense College i Roma, United Kingdoms høyeste strategiske og sikkerhetspolitiske utdanning ved Royal College of Defense Studies, London. Vært sjef for Hans Majestet Kongens Garde og Heimevernet (GIHV). Vært leder på corporate-nivå i Forsvarsdepartementet og i Forsvarssjefens stab. Tildelt KFB’s Beredskapspris 2017. Medlem i 3,5 år i CEO-nettverksgruppe i Executive Global Network. Mentor i Sjef Luftforsvarets topplederprogram de siste tre år med tilhørende formalisert kompetansebygging ved Luftkrigsskolens eksperter. Styremedlem Team Rubicon Norge.

Skriv et svar