Brigader Ole A. Fauske

General Ole A. Fauske Brigadier
Styreleder

Brigader Ole A. Fauske er en svært erfaren og dekorert offiser fra Flyvåpenet. Han har mer enn 35 år i det Norske Forsvaret. Han er i dag Sjef for Forsvarets Fellestjenester og kommandant Akershus Festning. Fauske har tidligere vært NK og Sjef for rådgivningsteamet ved NATO hovedkvarteret i Sarajevo, Bosnia og Hercegovina. Sjef og kommandant for Luftkrigsskolen i Norge. Nasjonal kontingentsjef for de norske styrkene i Afghanistan. Brigader Fauske er utdannet ved Forsvarets Høgskole, ‘Fuhrungsakademie der Bundeswehr’ i Hamburg/Tyskland og NATO Defence College i Roma/Italia. For hans dedikasjon og arbeide med norske veteraner, har Brigader Fauske blitt nominert for Forsvarets Veteranpris 3 ganger. Fauske er Senior Fellow ved New Westminster College i Vancouver/Canada. Dette grunnet sin utmerkede utøvelse av etisk lederskap.

Skriv et svar