#5forhvalen

Our Partners

Samarbeidspartner for å øke bevisstheten rundt marin forsøpling i Norge. LOOP står bak