Beredskap

Veteraner høster fordeler av Team Rubicon’s oppdrag i katastrofebistand. Katastrofer skjer ikke hver dag, men livet gjør det. TR’s beredskapsavdeling tilbyr muligheter for vekst og personlig utvikling for frivillige som fører til kickass utførelse i felt, og suksess på hjemmefronten.

BYGGESTENER FOR Å TAKLE LIVET VED HORNENE

For å kunne knuse på i felt, må man ha en del egenskaper. Styrke og Mot: Tilstanden er nødvendig for å være forberedt for TR’s oppdrag og er samlet i et beredskapsmodus. Styrke i operativ beredskap har en direkte sammenheng med sivil beredskap. Evnen til å leve et sunt og godt liv.

FUNKSJONELL BEREDSKAP.

Den frivilliges forberedelse og beredskap for å takle tekniske utfordringer på ethvert oppdrag

PSYKISK BEREDSKAP.

Den frivilliges mentale forberedelse og beredskap til å bli en integrert del av teamene under en operasjon

FYSISK BEREDSKAP.

Den frivilliges fysiske forberedelser til å kunne takle fysiske utfordringer i felt og under oppdrag

Når TR ikke er på oppdrag, finnes det mange måter å være engasjert

Se hva som skjer i din region og bli med på teamet