Vårt Oppdrag

 • OPPDRAGSBESKRIVELSE

  Team Rubicon forener erfaringen og ferdighetene til militære veteraner og førstelinjes hjelpere for raskt å kunne deployere nødhjelpsteam i Norge og verden over.

 • Hva ligger det i navnet?

  Team

  Viser organisasjonens militære etos med små sammensatte enheter.

  Rubicon

  Elven Rubicon nordøst i Italia, skillet mellom den Romerske
  Republikken og Gallia.

  Når Julius Caesar krysset elven Rubicon i fronten av sine legioner og marsjerte mot Roma, markerte dette et punkt uten mulighet for retrett. Uttrykket å krysse Rubicon har siden overlevd som en referanse for å beskrive grupper som hengir seg til et riskabelt veivalg.

  Den 17 januar 2010, til tross for advarsler fra myndigheter og store hjelpeorganisasjoner om ikke å fortsette, krysset medlemmer av Team Rubicon elven Artibonite som skiller den Dominikanske Republikk og Haiti. Med seg hadde de essensielt utstyr og medisinske forsyninger til innbyggerne i Port Au Prince.

  Når de hadde krysset over, var de ugjenkallelig knyttet til sin oppgave. Derav navnet Team Rubicon.

 • Team Rubicon’s primæroppgave er å gi nødhjelp til de som er rammet av naturkatastrofer, nasjonalt og internasjonalt. Ved å forene erfaringen og ferdighetene til militære veteraner, førstelinjes hjelpere, medisinske fagfolk og teknologiske løsninger, er målet til Team Rubicon å tilby den beste service og innvirkning som er mulig.
 • Ved å tjenestegjøre i Team Rubicon, ønsker vi å tilby våre veteraner tre ting de mister etter at den militære tjenesten er over. En mening, som oppnås gjennom nødhjelpsarbeide. Et fellesskap ved å tjenestegjøre sammen med andre. Økt selfølelse ved å selv oppleve den betydningen ett individ har. Dette blir koblet opp mot utvikling av lederskap og andre muligheter. Team Rubicon ønsker å hjelpe våre veteraner i overgangen fra det militære til det sivile liv.
 • Hva er det med logoen?

  Team Rubicon logoen består primært av et kors lagt på siden med en elv rennende igjennom midten. Korset representerer det tradisjonelle symbolet på medisinsk hjelp. Det ligger på sin side, fordi Team Rubicon representerer en såpass stor forskjell fra dagens pardigmer i katastrofehjelp. Elven som renner igjennom korset representerer gapet som eksisterer mellom store naturkatastrofer og konvensjonell nødhjelp.

  Team Rubicon tjener til å bygge bro over dette gapet, ved å gi prioriteringer i felt og iverksette nødhjelpsoperasjoner inntil store nødhjelpsorganisasjoner og nasjoner kan gi nødvendig langvarig pleie og hjelp.

 • PRINSIPPER FOR INNSATSEN

  INNSATSEN utover jeg-et er den drivende kraften bak den operative virksomheten til Team Rubicon. Våre aksjoner er karakterisert av den konstante drivkraften til å forhindre eller lindre menneskelige lidelser, og gjennoppbygge menneskeverdet – vi hjelper mennesker på deres verste dag.

 • Kontinuitet: Vi gjennomfører alle operasjoner med samme guts, besluttsomhet, mot og styrke som Team Rubicon ble skapt med.

  Nøytralitet: Vi har ingen restriksjoner basert på etnisitet, nasjonalitet, politisk ståsted, militær bakgrunn, kjønn eller seksualitet. Vi gir nødhjelp til de som trenger det mest i de områdene vi opererer i, og vi tar imot alle medlemmer som maksimerer vår effektivitet. Ferdig!

  Samarbeid. For å fremme effektivitet, så bygger vi relasjoner og samarbeid med unike mennesker og organisasjoner. Vi blir partnere med eksepsjonelle enheter tilpasset vår kjernevirksomhet, og som øker vår generelle kapasitet til å tjenestgjøre.

  Ansvarlighet. Vi oppnår tillit og selvtillit ved å maksimere nedslagskraften i det vi gjør, ved å opprettholde finansiell og operativ åpenhet. Kritisk evaluering forsikrer at velferden til våre medlemmer og bidragsytere er ivaretatt, våre operasjoner blir effektive, midler brukes fornuftig og vi har en god ledelse.

  Innovasjon. Etablerte normer foremlig ber om å utfordres. Vi bruker kreativitet for å kunne sette inn ressursene på best måte for å møte behovene til det stadig skiftende katastrofelandskapet. Samtidig dytter vi respektfullt på etablerte normer, med ett mål for øyet. Alltid gi den beste løsningen for de som er i nød.

   

HAR DU DET SOM TRENGS FOR Å VÆRE MED OSS?

BLI MED PÅ TEAMET I DAG!