« Back to Blog

KURS MED TR-UK

INDUCTION AND DOMESTIC TRAINING

Kurset ‘Induction and Domestic Training’ ble gjennomført ved Team Rubicon UKs (TRUK) sitt anlegg i Chilmark, ikke langt fra Salisbury i Wiltshire, ca 2,5 times togtur sørvestover fra London.

Håvard Undheim, Einar Allergodt og John Petter Bachke ble tatt ut til å gjennomføre kurset, som gikk i perioden torsdag 17- søndag 20 oktober.

Kurset har til hensikt å gi nye gråskjorter en innføring i hva Team Rubicon er, hvordan organisasjonen fungerer samt hvilke krav som stilles til de som ønsker å være en del av TRUK. Vi ble nærmere 60 frivillige deltagere totalt på kurset og vi fra Norge var de eneste som ikke tilhørte TRUK.

For de andre deltagerne var dette kurset deres første møte med Team Rubicon (TR). Vi fra Norge har vært i TR en stund og hadde med oss erfaring fra flere utenlandsoperasjoner med TR Norge, noe vi opplevde som en stor fordel.

Torsdag kveld var det etablering av camp med oppsett av telt, bli kjent og innledende informasjon. Forlegninger er i telt, innendørs undervisning holdes i en nedlagt hangar – som ikke er oppvarmet og det er noen få dursjer og toaletter i anlegget. Filosofien fra TRUK rundt dette er like enkel som den er klok: takler du ikke disse enkle forholdene er det ikke sikkert du passer til å gjennomføre operasjoner med dem.

Fredag besto i hovedsak av rulleringstjeneste ute med kart& kompass, enkle feltferdigheter, personlig utrusting på operasjoner, bruk av kjøretøy, orientering i og om TRUK OPS senter (her har de meget god oversikt!) samt innføring i bruk av APPn SLACK. Dagen bla avsluttet med flere vinklinger i forhold til sikkerhet samt en gripende fortelling om forholdende på Bahamas med en fra TRUK som nylig hadde returnert derfra.

Lørdagen var det gjennomføring av ny rulleringstjeneste ute med fokus på arbeidsoppgaver i et mulig operasjonsområde. Her kan nevnes navigasjon, førstehjelp, sikring av deler av hus som kan bli utsatt for storm, håndtering av frivillige som vil hjelpe TR, rydding av hus etter ødeleggelser samt enkle takreparasjoner. Her var det mye å lære selv om man hadde vært ute på operasjoner tidligere og flere av oss gjorde ting vi ikke hadde gjort før.

Søndag var dagen vi skulle bruke det vi hadde lært og erfart så langt i en øvelse som startet ganske tidlig på dagen. De fleste momentene fra de foregående  dagene var nå satt en i en rulleringsøvelse i en liten treningslandsby, hvor det ikke ble gitt veiledning og hvor vanskelighetsgraden var økt noe. I løpet av dagen var det flere dilemmaer vi ble stilt ovenfor og flere av oss fikk noen a-ha opplevelser som nyttige! Det vil ikke bli kommentert her hva dette dreier seg om da det vil ta effekten bort fra dem.

TRUKs kurs rekke består av dette kurset, som man må ha for å delta på operasjoner i UK med TRUK. Kurset er ikke krevende, men er intens med mye informasjon og lange dager.

Neste kurs er International Operators, som gi deg status som operatør for internasjonale operasjon med TRUK, om du gjennomfører. Dette kurset består av en teoretisk del og en øvelser over 48 timer hvor blant annet hensikten en å gi den enkelte fysiske og mentale utfordringer som kan ligne på det ,an kan bli utsatt for under krevende operasjoner i utlandet. 

Håvard, Einar og John Petter skal delta på dette kurset i UK i midten av november i år.

Det tredje kurset i rekken er HEAT, Hostile Environmenet Awareness Training, som skal forberede den enkelte på de utfordringer man kan møte i de miljøene man skal kunne operere i utenlands. Kurset beskrives som krevende.

OLC, Operational Leadership Course, er det siste kurset i TRUKs kursrekke. Dette kurset har til hensikt å utdanne og trene de som skal kunne få rollen som Strike Team ledere under operasjoner. Kurset beskrives som intens og krevende.

Erfaringene våre fra kurset med TRUK er at kurset er meget godt bygd opp og gjennomført samt at de er meget profesjonelle. TRUKs operasjoner i utlandet ser ut til å være vesentlig mer krevende enn de operasjonene norske har deltatt på i USA og Australia, noe som gjør det helt nødvendig å gjennomføre det treningsprogrammet de legger opp til.

TRUK tok meget godt imot oss og er positive til et videre fremtidig samarbeide.

Vi har alle knyttet god relasjoner til flere i TRUK ledelse og andre gråskjorter som kan være et verdifullt grunnlag for et fremtidig samarbeid.

Skriv et svar