Kapasitet & Tjenester

Team Rubicon er en internasjonal frivillig nødhjelpsorganisasjon som forener erfaringen og ferdighetene til militære veteraner med førstelinjes hjelpere, for raskt å kunne deployere nødhjelpsteam. Det gjøres for ingen kostnad for samfunnet, eller kommunene rundt om i landet. Team Rubicon i Norge har for tiden 370 frivillige på lister som kan deployere.

Team Rubicon kan deployere frivillige i følgende tidsaspekt:

24 Timer
10 frivillige
48 Timer
20 frivillige
96 Timer
30 frivillige

Team Rubicon fører fullstendige rapporter over frivillige, timer som er nedlagt, og arbeidsordre, slik at lokale og nasjonale myndigheter kan bruke dette for å søke om støtte etter katastrofer.

Team Rubicon Har Følgende Kapasiteter:

Administrasjon av hendelser.

Gi meg en kopp med lederskap (les kaffe) og vi sørger for at vi har den største effekten med tilgjengelige ressurser i denne katastroferesponsen.

Skadeomfang

Ok. Her har det skjedd noe som ikke er bra, men hvor ille er det egentlig? Vi er kjapt til stede for å vurdere skadeomfanget både for enkeltpersoner og områder.

Katastrofekartlegging og organisering av arbeidsordre.

Alle de dårlige nyhetene vi samler inn er kartlagt og blir gitt som offentlig informasjon for å hjelpe samfunn til å bygge seg opp igjen. Vi registrerer alt vi gjør, noe som hjelper lokalsammfunnet i arbeidet med å rydde opp etter katastrofer og naturskader.

Rester etter katastrofer.

Etter en katastrofe er det mye rester som er på steder det ikke hører til. Vi sørger for at det fjernes og hjelper å få ting tilbake til normalen.

Begrensing av fare og skade.

Alt vi gjør handler ikke om katastrofer. Vi kan gjøre mye for å begrense og forhindre skader og omfang av katastrofer. Branngater, flomsikring av utsatte områder. Dersom det begrenser omganget av en katastrofe, fortell oss om det, og vi vil få det gjort.

Utbedring av skader/skadeforebygging.

Når katastrofen har rammet og hjemmet er stygt, kan det være vanskelig å få tak i håndverkere for å lage det fint igjen. Vi er gratis og gjør en fantastisk jobb.

Spontane frivillige.

Mange mennesker ønsker å hjelpe lokalt. Vi bistår lokale organisasjoner med å få disse fine menneskene organisert.

Medisinsk (Kun internasjonale operasjoner).

På internasjonale operasjoner kan Team Rubicon stille med førstehjelpere, leger, sykepleiere, paramedics og annet medisinsk personell for å bistå ved feltsykehus, gi medisinsk førstehjelp, eller sette opp og organisere KMT (Katastrofemedisinske team).


Team Rubicon deployerer utstyrt med alle ressursene som er nødvendige for å tilby kapasitetene over. Dette inkluderer:

  • Personlig beskyttelsesutstyr
  • Håndverktøy
  • Solcelleanlegg
  • Palantir analyse og kartleggingssystem (i mobile og statiske plattformer).

All ledelse er trent i bruk av Incident Command System (ICS). Et system som effektiv ledelse i katastrofeområder. De frivillige har grunnleggende opplæring i ICS. Team Rubicon deployerer som en selvforsynende enhet.

TROR DU AT DU HAR DET SOM KREVES?

BLI MED PÅ TEAMET I DAG!